Perkenalan Di dunia yang penuh ketidakpastian, mengambil risiko menjadi sebuah keniscayaan bagi siapa saja yang […]